Veiligheidsisolatieglas

Veiligheid mag in de huidige tijd, mede gezien het stijgende aantal inbraken, nooit wtot nu toe orden verwaarloosd. Daarom heeft NOWAK GLAS speciaal veiligheidsisolatieglas in haar productassortiment opgenomen, waarmee aan uw veiligheidseisen en optimale bescherming kan worden voldaan.

Afhankelijk van het eisenpakket kunnen wij veiligheidsisolatieglas met verschillende weerstandsklassen leveren. Uiteraard voldoet al het glas aan de Duitse en Europese normen, evenals aan de eisen van het Duitse verbond van verzekeraars (Verband der Sachversicherer [VdS]).

Voor een optimale bescherming tegen inbraak adviseren wij ons alarmglas. Onze medewerkers zullen u graag over alle belangrijke details informeren!