Isopane Alarm-ESG

Isopane Alarm-ESG is enkel veiligheidsglas met een elektrische geleider, die door middel van zeefdruk wordt aangebracht, ingebrand en met alarminstallatie wordt verbonden. Wanneer het glas breekt, bijv. door de inwerking van geweld, wordt de elektrische geleider onderbroken, waardoor een alarm wordt geactiveerd (VdS-keuringsnummer G 107072).

De aansluitweerstand van een Alarm-ESG-raam is niet afhankelijk van de oppervlakte van het glas. De geleiderweerstand ligt afhankelijk van de uitvoering tussen 1 en 6 ohm en wordt op de sticker op de ruit aangegeven. Voor de indeling van de alarminstallatie heeft dit systeem als voordeel dat elk raam bij benadering - onafhankelijk van het oppervlak - dezelfde ohmse weerstand heeft. De maximale stroomsterkte mag niet hoger zijn 0,1 A.

Voor het monteren van de beglazing zijn de algemene beglazingsrichtlijnen "Isopane Alarm-ESG" alsmede de richtlijnen voor het installeren van elektrische installaties VDE 0833 en DIN 57833 en die van de VdS maatgevend.