Half gehard glas (TVG)

Uiteraard maakt ook het half gehard glas (TVG) deel uit van het omvangrijke productassortiment van NOWAK GLAS!

De productieprocessen van half gehard glas overeenkomstig EN 1863 en enkel veiligheidsglas (ESG) lijken erg op elkaar. Ook hier worden de glasbladen tijdens het thermische hardingsproces tot een temperatuur van meer dan 600°C verhit en vervolgens met koude lucht convectief afgekoeld. Het doorslaggevende verschil: de afkoelfase gebeurt veel gecontroleerder. Zo ontstaat glas dat met zijn thermische en mechanische eigenschappen tussen floatglas en enkel veiligheidsglas (ESG) ligt.

Wij adviseren altijd om half gehard glas (TVG) te gebruiken, wanneer de buigbestendigheid en de temperatuurwisselingsbestendigheid van normaal floatglas onvoldoende is, maar enkel veiligheidsglas (ESG) op grond van het breukbeeld ("kruimelstructuur") in geval van breuk niet het vereiste restdraagvermogen biedt.

Pas na de verdere bewerking van het gelaagd veiligheidsglas (VSG) krijgt het half gehard glas (TVG) de veiligheidseigenschappen. In deze combinatie ontstaat een veiligheidsglas dat de constructieve, maar vooral de actieve en passieve veiligheidseigenschappen optimaal in zich verenigd.

De combinatie van een verhoogde buigbestendigheid, temperatuurwisselingsbestendigheid en restdraagvermogen zijn de ideale voorwaarden voor het gebruik als scheidingswanden, beglazing die boven het hoofd is aangebracht, puntsgewijs bevestigde beglazing alsmede dragende glaselementen, zoals bijv. in traptreden.

NOWAK GLAS beschikt over een "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für teilvorgespanntes Glas" (algemene bouwkundige goedkeuring voor half gehard glas) met het nr. Z-70.4-125. Deze omvat zowel het monolithische half gehard glas (TVG) alsmede het gelaagd veiligheidsglas (VSG) uit 2 x TVG voor de toepassing van de lineaire en puntsgewijze bevestiging van beglazing. Daardoor is voor individuele gevallen geen toestemming meer nodig. Het voordeel voor onze klanten: De dure en tijdrovende buig-, breuk- en bouwcomponentproeven vervallen!