Principes van de geluidsisolatie

Om de best mogelijke geluidsisolatiewaarden te verkrijgen, zijn verschillende punten van belang. Het nauwkeurig definiëren van de belangrijkste bron van lawaai is bepalend voor de keuze van het juiste geluidwerende glas. Lawaai is nl. opgebouwd uit verschillende frequentiebereiken, die op hun beurt verschillende waarnemingen kunnen oproepen. Daarom is het bijzonder belangrijk, juist die frequentiebereiken te dempen, die afhankelijk van de locatie en het daar optredende lawaai worden aangetroffen. In de praktijk zijn de kozijnconstructie, de afdichtsystemen tussen glas en kozijn, de grootte van de ruiten evenals de omringende muren van het gebouw net zo belangrijk voor de geluiddemping. Om de gewenste geluidsisolatie te realiseren is zowel het afdichtsysteem tussen het kozijn en de ruit, evenals een zorgvuldige en vakkundige montage van de ramen bijzonder belangrijk.

Functie en opbouw van geluidwerend glas

Geluidwerend glas van een hoge kwaliteit wordt door de onderstaande maatregelen gerealiseerd:

 • Verhoging van de glasmassa
  Meestal geldt dat hoe zwaarder de ruit is, des te hoger de geluidsisolatiewaarde.
 • Stijfheid van de ramen
  Meestal geldt dat hoe elastischer het raam is, des te hoger de geluidsisolatiewaarde.
 • Asymmetrische opbouw
  Bij isolatieglas met een asymmetrische opbouw wordt de invloed van de eigenfrequentie minder. Omdat de effecten door coïncidentie bij verschillende frequenties voorkomen, wordt zo een duidelijke verbetering van de geluiddemping gerealiseerd.
 • Elementen met gelaagd veiligheidsglas en een speciale akoestische PVB-folie [SI-folie]
  Tussenlagen van een speciale akoestische PVB-folie zorgen voor buigzamere schalen en dus minder dramatische effecten door coïncidentie.
 • Gasvulling tussen de glasbladen [SZR]
  Afhankelijk van de specifieke opbouw wordt de geluiddemping door het gebruik van edelgassen verbeterd.

Correctiewaarde C en CTR

Bij de beoordeelde geluiddempingswaarde Rw in dB wordt niet speciaal rekening gehouden met het akoestische effect van specifiek lawaai [verschillende frequentiebereiken] zoals bijv. woon-, verkeers- of vliegtuiglawaai. De correctiewaarden C en Ctr passen de beoordeelde geluiddempingswaarde door middel van correcties aan bepaalde standaard lawaaisituaties aan. De C-waarde geeft aanvullende informatie over de geschiktheid van de beglazing voor minder lage frequenties, zoals bijv. snel verkeer- en raillawaai, spelende kinderen enz. De Ctr-waarde kan worden gebruikt voor de beoordeling van storingen met een bepaalde hoeveelheid lage frequenties, zoals bijv. straatgeluiden met veel zware vrachtwagens, langzaam railverkeer, vliegtuigen op grote afstand of het lawaai van discotheken.

De schrijfwijze is als volgt:
Rw [C; Ctr] dB

Voorbeeld:
Een raam laat de onderstaande waarden zien:
Rw 42 [–2; –5] dB

Geluiddemping in relatie tot woonlawaai:
Rw = 42–2 = 40 dB

Geluiddemping in relatie tot vliegtuiglawaai:
Rw = 42–2 = 37 dB